fp_frontpage_header_016-1.jpg
Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 27 mei 2017, door Ramon Wernsen

Veel mensen vermijden het onderwerp bij leven van de ouders. Maar een erfenis dan al deels uitkeren is fiscaal gezien een slimme keuze.

Mogelijk weet u dat u een erfenis zult ontvangen van uw ouders. Slechts weinig kinderen durven dit onderwerp bespreekbaar met hen te maken. Jammer, want door er tijdig met elkaar over te praten kunnen ergernis en belasting bespaard worden.

Ervan uitgaande dat uw ouders niet al het geld nodig hebben om van te leven, is het mogelijk om erfbelasting te besparen door gezamenlijk na te denken over een schenkingsplan. Goed te weten is dat het tarief van de schenkbelasting op het eerste gezicht gelijk is aan dat van de erfbelasting. Desondanks kan schenken fiscaal voordeliger uitpakken dan erven. En wel om de volgende twee redenen.

1.  Schenkingen Er geldt jaarlijks een vrijstelling voor € 5320. Voor kinderen van 18 jaar tot 40 jaar geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.526. Deze mogelijkheid eindigt op de 40ste verjaardag van uw kind of zijn jongere partner.

2.  Belastingtarief Schenkingen zijn onderworpen aan een lager tarief dan de erfenis. Dit komt doordat het tarief progressief is. Het doel van een schenkingsplan is om het vermogen van uw ouder(s) (deels) al bij leven geleidelijk te laten overgaan naar u als toekomstige erfgenaam. Hierdoor wordt het tarief afgetopt en kan worden gebruikgemaakt van de vrijstellingen binnen de schenkbelasting. Monique Londema, financieel planner bij de Nederlandsche Planners Associatie, stelt dat het optimaal benutten van de schenkingsvrijstellingen om erfbelasting te besparen een rationele aangelegenheid is. ‘Maar wat betekent het voor uw ouders om u een bedrag te schenken? Wat vinden zij hierbij belangrijk? Belasting besparen of u helpen en daarom meer schenken dan vrijgesteld is, waardoor er wél belasting verschuldigd is?

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 6 mei 2017, door Ramon Wernsen

Bent u dga en bouwt u pensioen in eigen beheer op? Dan moet uw pensioen bij de eigen bv vóór 1 juli premievrij zijn gemaakt. Hoe te handelen?

Toen de regeling Pensioen in Eigen Beheer werd ingesteld, in 1981, was dit een voordelige manier van pensioensparen, omdat de jaarlijks groeiende pensioenspaarpot fiscaal aftrekbaar was voor de vennootschapsbelasting. Die bedroeg toen 48%, maar is inmiddels voor de meeste directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) verlaagd naar 20%. De aftrekpost is hiermee in de loop van de jaren minder aantrekkelijk geworden. Ook drukt de pensioenverplichting vaak zo zwaar op de solvabiliteit van de vennootschap dat er geen dividend mag worden uitgekeerd. Hiermee wordt een eventuele verkoop bemoeilijkt en zijn banken terughoudender met het verstrekken van financieringen.

‘Al met al mag uw bv geen uitvoerder meer zijn van nieuw op te bouwen pensioen, maar nog wel van de tot nu toe opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten. Het is van belang de pensioenopbouw bij de eigen bv vóór 1 juli premievrij te maken, anders hebt u kans op een boete’, aldus Masha Bril, pensioenspecialist bij ABN Amro MeesPierson.

Hebt u naast pensioen bij de eigen bv ook pensioenkapitaal in een pensioenpolis bij een verzekeraar opgebouwd? Dan is het goed om te weten dat u vanaf 1 juli de waarde van deze pensioenpolis niet meer mag overhevelen naar de eigen bv. Immers, deze is vanaf deze datum geen erkende uitvoerder meer van pensioenen (behoudens al opgebouwde aanspraken en rechten in die bv). Wilt u de waarde van de pensioenpolis bij de verzekeraar overhevelen naar uw eigen vennootschap, dan moet dat vóór 1 juli. De belangrijkste reden om uw huidige pensioenpolis bij een verzekeraar af te kopen en over te hevelen zal

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 8 april 2017, door Ramon Wernsen

Door de lage rentestand ontvangen werknemers momenteel weinig pensioen voor hun vrijkomende pensioenkapitaal, dat zij met een beschikbarepremieregeling hebben opgebouwd. Sinds 1 september 2016 is het mogelijk uw pensioenkapitaal door te beleggen.

Bij pensioen kunt u onderscheid maken tussen de opbouwfase en de uitkeringsfase. Wie pensioen opbouwt via een beschikbarepremieregeling (DC-regeling, Defined Contribution) zal in de opbouwfase veelal beleggen volgens een ‘life-cycle’-model. Dit betekent dat u bij aanvang meer in aandelen belegt en minder in obligaties. Naarmate uw pensioendatum dichterbij komt wordt het percentage aandelen via een vooraf vaststaand glijpad omgezet in een hoger percentage obligaties. Het probleem van dit model is dat u al ver voor uw pensioendatum belegt in een groot percentage obligaties, die een lager rendement kennen dan aandelen, met als gevolg een lager verwacht pensioenkapitaal en daarmee een lagere pensioenuitkering. Uit onderzoek komt naar voren dat — uitgaande van een lange beleggingshorizon — een vaste beleggingsmix met een hoog percentage aandelen superieur is, zowel in termen van rendement als in termen van risico. Dit geldt ook voor de keuze voor een ‘omgekeerd’ glijpad, waarbij het percentage aandelen toeneemt naarmate u ouder wordt. Een dergelijk ‘omgekeerd’ glijpad is superieur aan een normaal glijpad (zie kader). Kortom, het is weliswaar mogelijk dat uw huidige life-cyclemodel voor u de ideale beleggingsstrategie is, maar de kans daarop is niet bijster groot.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 18 maart 2017, door Ramon Wernsen

‘Smart bèta’ lijkt de nieuwe heilige graal voor beleggers. Maar heeft het wel zin om de markt te willen verslaan door in smart-bèta-indices of factoren te beleggen? De voor- en nadelen op een rij.

De belangstelling voor smart-bèta-indices kwam op gang na het begin, in 2008, van de wereldwijde financiële crisis, toen beleggers zich meer gingen richten op het beheersen van risico in plaats van het simpelweg maximaliseren van rendement. Sindsdien stijgt de populariteit van dit type beleggingsfonds, dat zich begeeft op de grens van actief en passief beheer. In feite kopieert een smart-bèta-etf (‘exchange traded fund’, ook wel tracker genoemd) de werkwijze die ook managers van actief beheerde beleggingsfondsen toepassen. Een mens van vlees en bloed komt er niet aan te pas; deze etf automatiseert dit beleggingsproces met een computermodel. ‘De oorsprong van dit model is terug te vinden in “factor based investing”. Hieronder valt ook het beroemde vijffactormodel van Fama en French’, aldus financieel planner Robert van Beek van About Life & Finance. De afwezigheid van een actieve fondsbeheerder verlaagt de kosten van het fonds, maar op factoren gebaseerde beleggingsfondsen en etf’s hebben de neiging hogere kosten in rekening te brengen dan naar marktkapitalisatie gewogen rechttoe-rechtaanindexfondsen en etf’s. In Europa groeide het vermogen onder beheer van smart-bèta-etf’s vorig jaar flink. Het fors toegenomen aanbod van deze producten en de soms complexe samenstelling van deze beleggingsfondsen maakt het lastiger ze te doorgronden dan bijvoorbeeld synthetische trackers*.

Voordelen

De term smart bèta suggereert dat er slim wordt omgegaan met beleggingsrisico (bèta) en dat hierdoor kan worden bereikt dat dit type etf beter presteert dan zijn index (alpha).

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van