fp_frontpage_header_016-1.jpg
Nieuws
 

Publicatie in NRC, 16 november 2016, door Lizanne Schipper

Veel huiseigenaren profiteren van een sprookjesachtig lage hypotheekrente. Maar wat als die rente over een paar jaar nou eens flink stijgt?

Verreweg de grootste hap uit de maandelijkse inkomsten is de hypotheek. Vorig jaar gaven Nederlanders gemiddeld 32,5 procent van hun besteedbare inkomen uit aan woonlasten, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). En dat percentage is de afgelopen vijf jaar nog licht toegenomen ook, terwijl de hypotheekrente in die periode sterk daalde. Wordt dat straks geen probleem als de rente stijgt? Zodra de rentevaste periode is verstreken, zullen de maandlasten oplopen. Volgens woningmarkteconoom Paul de Vries van de Rabobank, die onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van een stijgende hypotheekrente, valt het mee. Dat is deels te danken aan budgetinstituut Nibud, dat bij een lage hypotheekrente een rem zet op de hoeveelheid geld die je mag lenen ten opzichte van je inkomen. Dat betekent dat er in het maandbudget nog wel wat ruimte overblijft voor hogere woonlasten. De schade wordt bovendien beperkt doordat je tegenwoordig meestal (een deel van) je hypotheek gedurende de looptijd aflost. Je nieuwe rentetarief wordt dus berekend over een lager leenbedrag. Daarmee kun je ook nog eens in een lagere rentecategorie vallen, doordat het percentage van je schuld ten opzichte van de woningwaarde is gedaald.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Vakblad De Hypotheekadviseur, nr. 6, oktober 2016, uitgeverij Wolters Kluwer

Rendement en risico eindelijk weer belangrijker dan fiscaliteit

Onze staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil zoals bekend af van pensioenopbouw binnen de eigen bv. Hij stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van pensioen in eigen beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. In dit artikel ga ik in op de door de bewindsman voorgestelde alternatieven voor het huidige pensioen in eigen beheer (PEB). Daarnaast ga ik in op hoe kan worden omgegaan met het na afkoop vrijgekomen pensioenkapitaal in box 3.

Decennialang behoorde pensioen in eigen beheer voor dga’s tot het standaardadvies van accountants en fiscalisten. In de afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat voor veel bv’s het pensioen in eigen beheer een fiscaal gedrocht is. Staatssecretaris Wiebes wil dan ook af van de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen (zie kader 1). Uit cijfers van het kabinet uit 2009 wordt er in ongeveer 150.000 bv’s pensioen opgebouwd. De totale fiscale waarde van deze gezamenlijke pensioenvoorzieningen bedroeg destijds 31 miljard euro. De gemiddelde waarde per bv komt hiermee uit op ruim 200.000 euro. We spreken hier over de fiscale waarde, de commerciële waarde van de pensioenvoorzieningen zal naar verwachting ruim het dubbele bedragen. Veel adviseurs hebben in de afgelopen jaren geleden dga’s geadviseerd de verdere pensioenopbouw in eigen beheer stop te zetten. Hiervoor waren vele goede redenen aan te dragen. Een van deze redenen was dat het opgebouwde pensioen al zodanig hoog was dat het per pensioeningangsdatum in de hoogste belastingschrijf van 52 procent zal worden belast (zie kader 2). Tegenover de voordelen van het beëindigen van pensioen in eigen beheer staan ook mogelijke nadelen of randvoorwaarden waarop de adviseur moet letten. Een van de zaken waarop gelet moet worden is bijvoorbeeld het vervallen van het nabestaandenpensioen met alle mogelijke gevolgen van dien (zie kader 3).

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit Verzekeringswereld oktober 2016 

Naar aanleiding van het boek ‘Financieel advies: de volgende stap. Hoe stemt u het geld van uw klanten af op het leven dat zij willen leiden?’ dat in de loop van de volgende maanden in de boekenrekken zal liggen, hadden we een gesprek met Jan Andel, Robert van Beek en Ramón Wernsen.

Deze auteurs hebben een soort routeplan opgesteld voor iedereen die actief is in de financiële- en verzekeringssector en klanten adviseert.

Hoe moet dat advies er volgens jullie in de toekomst uitzien? Waarom is het zo belangrijk dat meer gezinnen kunnen rekenen op een onafhankelijke volledige financiële begeleiding?.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit het financieel dagblad 15 oktober 2016 (auteur: R. Wernsen) 

Heeft uw menselijk kapitaal een obligatiekarakter? Dan kunt u meer risico nemen met beleggen. Tenzij u Wesley Sneijder heet.

In de praktijk wordt bij het nemen van beleggingsbeslissingen veel aandacht besteed aan uw financiële kapitaal, maar slechts weinig aan uw menselijk kapitaal. Terwijl uw menselijk kapitaal van invloed zou moeten zijn op de voor u optimale beleggingsportefeuille. Professionals besteden vele uren aan het bestuderen van het rendement en risico. Dit alles om een zo efficiënt mogelijke beleggingsportefeuille voor u te bouwen. Naast al dit financiële kapitaal wordt echter een belangrijke categorie vergeten: ‘human capital’, oftewel het menselijk kapitaal. Belegger Warren Buffett zei ooit: ‘De beste investering die je kunt doen, is altijd een investering in jezelf.’ Onder menselijk kapitaal wordt de huidige waarde verstaan van alle verwachte toekomstige inkomsten die samenhangen met arbeid. ‘Een gebruikelijke veronderstelling in de literatuur is dat het menselijk kapitaal karakteristieken heeft van risicoarme obligaties’, aldus Tom Steenkamp, hoogleraar beleggingsleer aan de Vrije Universiteit. ‘Salarissen zijn immers te beschouwen als een serie periodiek vrijvallende kasstromen met een eindige looptijd. De hoogte en het verloop zijn, onder de aanname van een vaste baan, redelijk voorspelbaar.’ Vooral voor mensen onder de 55 jaar is human capital de belangrijkste assetklasse. Bovendien biedt het een prima bescherming tegen inflatie. Alles wat u doet om te streven naar een hoger toekomstig inkomen — denk aan het volgen van opleidingen en het ontwikkelen van uw vaardigheden — is een investering in uw eigen menselijk kapitaal.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van