fp_frontpage_header_016-1.jpg
Nieuws
 

Publicatie in Vakblad De Hypotheekadviseur, nr. 6, oktober 2016, uitgeverij Wolters Kluwer

Rendement en risico eindelijk weer belangrijker dan fiscaliteit

Onze staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil zoals bekend af van pensioenopbouw binnen de eigen bv. Hij stuurt het wetsvoorstel voor uitfasering van pensioen in eigen beheer met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer. In dit artikel ga ik in op de door de bewindsman voorgestelde alternatieven voor het huidige pensioen in eigen beheer (PEB). Daarnaast ga ik in op hoe kan worden omgegaan met het na afkoop vrijgekomen pensioenkapitaal in box 3.

Decennialang behoorde pensioen in eigen beheer voor dga’s tot het standaardadvies van accountants en fiscalisten. In de afgelopen jaren is wel duidelijk geworden dat voor veel bv’s het pensioen in eigen beheer een fiscaal gedrocht is. Staatssecretaris Wiebes wil dan ook af van de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen (zie kader 1). Uit cijfers van het kabinet uit 2009 wordt er in ongeveer 150.000 bv’s pensioen opgebouwd. De totale fiscale waarde van deze gezamenlijke pensioenvoorzieningen bedroeg destijds 31 miljard euro. De gemiddelde waarde per bv komt hiermee uit op ruim 200.000 euro. We spreken hier over de fiscale waarde, de commerciële waarde van de pensioenvoorzieningen zal naar verwachting ruim het dubbele bedragen. Veel adviseurs hebben in de afgelopen jaren geleden dga’s geadviseerd de verdere pensioenopbouw in eigen beheer stop te zetten. Hiervoor waren vele goede redenen aan te dragen. Een van deze redenen was dat het opgebouwde pensioen al zodanig hoog was dat het per pensioeningangsdatum in de hoogste belastingschrijf van 52 procent zal worden belast (zie kader 2). Tegenover de voordelen van het beëindigen van pensioen in eigen beheer staan ook mogelijke nadelen of randvoorwaarden waarop de adviseur moet letten. Een van de zaken waarop gelet moet worden is bijvoorbeeld het vervallen van het nabestaandenpensioen met alle mogelijke gevolgen van dien (zie kader 3).

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit Verzekeringswereld oktober 2016 

Naar aanleiding van het boek ‘Financieel advies: de volgende stap. Hoe stemt u het geld van uw klanten af op het leven dat zij willen leiden?’ dat in de loop van de volgende maanden in de boekenrekken zal liggen, hadden we een gesprek met Jan Andel, Robert van Beek en Ramón Wernsen.

Deze auteurs hebben een soort routeplan opgesteld voor iedereen die actief is in de financiële- en verzekeringssector en klanten adviseert.

Hoe moet dat advies er volgens jullie in de toekomst uitzien? Waarom is het zo belangrijk dat meer gezinnen kunnen rekenen op een onafhankelijke volledige financiële begeleiding?.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit het financieel dagblad 15 oktober 2016 (auteur: R. Wernsen) 

Heeft uw menselijk kapitaal een obligatiekarakter? Dan kunt u meer risico nemen met beleggen. Tenzij u Wesley Sneijder heet.

In de praktijk wordt bij het nemen van beleggingsbeslissingen veel aandacht besteed aan uw financiële kapitaal, maar slechts weinig aan uw menselijk kapitaal. Terwijl uw menselijk kapitaal van invloed zou moeten zijn op de voor u optimale beleggingsportefeuille. Professionals besteden vele uren aan het bestuderen van het rendement en risico. Dit alles om een zo efficiënt mogelijke beleggingsportefeuille voor u te bouwen. Naast al dit financiële kapitaal wordt echter een belangrijke categorie vergeten: ‘human capital’, oftewel het menselijk kapitaal. Belegger Warren Buffett zei ooit: ‘De beste investering die je kunt doen, is altijd een investering in jezelf.’ Onder menselijk kapitaal wordt de huidige waarde verstaan van alle verwachte toekomstige inkomsten die samenhangen met arbeid. ‘Een gebruikelijke veronderstelling in de literatuur is dat het menselijk kapitaal karakteristieken heeft van risicoarme obligaties’, aldus Tom Steenkamp, hoogleraar beleggingsleer aan de Vrije Universiteit. ‘Salarissen zijn immers te beschouwen als een serie periodiek vrijvallende kasstromen met een eindige looptijd. De hoogte en het verloop zijn, onder de aanname van een vaste baan, redelijk voorspelbaar.’ Vooral voor mensen onder de 55 jaar is human capital de belangrijkste assetklasse. Bovendien biedt het een prima bescherming tegen inflatie. Alles wat u doet om te streven naar een hoger toekomstig inkomen — denk aan het volgen van opleidingen en het ontwikkelen van uw vaardigheden — is een investering in uw eigen menselijk kapitaal.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit het financieel dagblad 10 september 2016 (auteur: R. Wernsen) 

Alles staat of valt met de juiste beleggingsmix, roepen beleggingsadviseurs. Jammer dat de geadviseerde spreiding over verschillende beleggingscategorieën zelden rekening houdt met uw gehele vermogen.

De verwachte rendementen op de verschillende beleggingsprofielen zijn de laatste tijd flink naar beneden bijgesteld. Aangezien uw profiel grotendeels uw verwachte rendement en risico bepaalt, is het van belang dat u dit profiel kent en dat het aansluit bij uw doelstellingen. ‘Doelstellingen die de klant met een absolute zekerheid wil realiseren zullen vragen om een zeer defensief risicoprofiel op dat deel van zijn portefeuille. Doelstellingen die de klant beschouwt als “nice to have” kunnen een grotere graad van risico verdragen’, stelt Marc De Ceuster, hoogleraar Financiële Economie aan Universiteit Antwerpen. In de praktijk zal uw beleggingsprofiel variëren van defensief tot offensief. Hoe offensiever uw profiel, hoe hoger het percentage aandelen binnen uw portefeuille en hoe hoger het verwachte rendement en risico. Uw profiel wordt bepaald aan de hand van een vragenlijst en een gesprek met uw adviseur. In de praktijk hebt u mogelijk meerdere portefeuilles bij meerdere partijen en hierdoor wellicht verschillende risicoprofielen. Maar de vraag is of al deze profielen u helpen om uw beleggingsdoelstellingen te realiseren. ‘Het risicoprofiel van een belegger staat niet los van de doelstellingen die hij heeft’, zegt De Ceuster. ‘Beleggingsprofielen bepalen zonder dat je het geheel van de doelstellingen van de klant kent is zoals blind aan de poot van een olifant voelen en dan moeten raden wat voor dier het is.’

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Wat zijn de gevolgen?

VUVB podcast in gesprek met financieel planner Ramón Wernsen. Het gesprek gaat over de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2017 en wat de mogelijke gevolgen zijn van deze verandering.

VUVB podcast in gesprek met financieel planner Ramón Wernsen. Luister hier

play-button

In het gesprek komt o.a. aan de orde:

  • Wat de gevolgen zijn van de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2017;
  • Op welke manier je het nieuwe belastingstelsel kunt berekenen;
  • Wat de wijzigingen zijn met betrekking tot het belastingstelsel in de jaren ervoor;
  • Wie er op vooruit gaat, maar ook wie er op achteruit gaan met het nieuwe belastingstelsel;
  • Wat je met de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2017 niet moet vergeten;
  • Waarom je volgens Ramón Wernsen zal moeten beleggen om niet achteruit te gaan met je vermogen;
  • Hoe het komt dat het nieuwe belastingstelsel ingewikkelder is om te berekenen;
  • Waarom er voor de vermogende particulier en de DGA een hoop gaat veranderen;
  • Pensioen in eigen beheer voor de DGA;
  • wel of niet afkopen? Waarom iedereen een financieel planner kan gebruiken.

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit het Elsevier 3 september 2016 (auteur: Lizanne Schipper) 

RENDEMENT / Nu spaarrekeningen en obligaties nauwelijks meer iets opleveren, kan geld lenen aan een particulier een interessant alternatief zijn.

Zonnepanelen voor een ingenieur, een jacht voor een pensionado, een opknapbeurt van een paardenstal bij een boerderij. Als u er snel bij was geweest, had u er dit voorjaar via crowdfunding in kunnen investeren. Gespreid over een periode van gemiddeld vijf jaar zou u uw geld terugkrijgen, plus een jaarlijkse rente van 4 à 6 procent. Daar zou jaarlijks 0,3 procent aan kosten voor het platform geldvoorelkaar.nl vanaf gaan, maar dan nog: geen slecht rendement. Crowdfunding is de laatste jaren enorm gegroeid. Werd in 2012 in totaal 14 miljoen euro direct van particulieren geleend, de jaren daarna verdubbelde die som telkens, tot 128 miljoen euro vorig jaar. De groei lijkt door te zetten. Bekend is crowdfunding vooral van financiering van ondernemingen. Leningen voor consumenten maken volgens adviesbureau Douw&Koren nog geen 3 procent uit van het totaal. De investeerder die er oren naar heeft, moet er snel bij zijn: het gaat om een beperkt aantal projecten. Van de 142 crowdfundingplatforms bemiddelen slechts vier in consumentenleningen: Geldvoorelkaar, CrossLend, Lendico en Lendex.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit het Elsevier 6 augustus 2016 (auteur: Lizanne Schipper) 

KAPITAAL/Geld lenen voor een verbouwing, auto of studie hoeft niet bij de bank. Het kan ook via crowdfunding. Waar moet u op letten?

Gevraagd: 15.000 euro om het dak van een Limburgs vakwerkhuis te isoleren en zonnepanelen te plaatsen. In 4,5 jaar terug te betalen, met een jaarlijkse rente van 5 procent. Herstel: wás gevraagd. Toen een echtpaar dit verzoek op crowdfundingplatform Geldvoorelkaar.nl plaatste, was het geld binnen een paar uur toegezegd. Liefst 27 particulieren staken geld in het Limburgse dak, variërend van 100 tot 3.000 euro. Een gebruikelijk scenario, vertelt Edwin Adams (48), die de site in 2011 begon. Meestal is de gevraagde som binnen enkele uren binnen, in delen van gemiddeld 700 tot 1.000 euro. Groot is crowdfunding van privé-projecten nog niet. Tot nu toe zijn het vooral kleine of startende bedrijven die op deze manier kapitaal bij particuliere investeerders ophalen, zonder tussenkomst van een bank. Vorig jaar liep dat in Nederland op tot 128 miljoen euro, aldus adviesbureau Douw & Koren, gespecialiseerd in crowdfunding. Daarvan bestond slechts 3,6 miljoen euro uit leningen aan consumenten, een kleine 3 procent. Het ging om nog geen 400 projecten van gemiddeld zo’n 10.000 euro.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in juli 2016 (uitgeverij Wolters Kluwer) auteurs: Robert G.J. van Beek en R. Wernsen

Belegger op zoek naar rendement in renteloze wereld

Klanten zijn op zoek naar rendement in een renteloze wereld. In hun zoektocht staan zij open voor alternatieven, naast de traditionele beleggingsmix. In hoeverre moet de financieel adviseur hier rekening mee houden en welke invloed hebben alternatieve beleggingscategorieën op het risicoprofiel van de klant?

Iedereen is het er over eens dat know your customer (KYC) centraal staat in de klant-adviseurrelatie. Een belangrijk onderdeel van KYC is het vaststellen van het beleggingsrisico van de klant. Dit risicoprofiel wordt afgenomen op productniveau en kan variëren van zeer defensief tot zeer offensief. In de praktijk heeft de klant vaak meerdere beleggingsportefeuilles en dus meerdere risicoprofielen. Achter deze risicoprofielen zit veelal een traditionele asset allocatie. Deze allocatie bestaat veelal uit de beleggingscategorieën: aandelen, obligaties, liquiditeiten en alternatieven en bepaalt voor een belangrijk deel het verwachte risico en rendement van de belegger. ¹ De verwachte rendementen van de traditionele beleggingscategorieën liggen zeker op de korte termijn lager dan wat klanten gewend zijn (zie figuur 1). Daar komt bij dat het verwachte rendement nog verder wordt verlaagd door de (nieuwe) vermogensrendementsheffing en de inflatie.² We leven in een renteloze wereld, wat goed is voor klanten met schulden, maar slecht voor klanten met vermogen. Veel klanten zijn dan ook op zoek naar alternatieven voor hun – zeker op korte termijn – laag renderende spaargeld en obligaties.

Download de pdf en lees verder

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit het financieel dagblad 15 mei 2016 (auteur: R. Wernsen) 

Veel beleggers kiezen voor indexbeleggen vanwege de lage kosten en de eenvoud van de producten. Waar moet u op letten als u wilt gaan indexbeleggen?

Het containerbegrip voor beursgenoteerde indexfondsen (etf’s) is ‘trackers’. In de praktijk kunnen drie soorten trackers onderscheiden worden. Ten eerste fysieke trackers (die de index geheel repliceren), ten tweede fysieke trackers die doen aan ‘securities lending’, en tot slot synthetische trackers. In geval van volledige fysieke replicatie belegt een etf in dezelfde namen als die van de index, waarbij de effecten bovendien dezelfde weging hebben als in die index. Een afgeleide hiervan is de etf die gebruikmaakt van sampling, wat wil zeggen dat niet alle onderliggende stukken worden gekocht, maar een representatief aantal. ‘Hoewel veel beleggers bij de keuze van een etf waarschijnlijk het type product niet in hun overwegingen meenemen, is het uiteindelijk wel een keuze die van invloed kan zijn op het rendement’, aldus Ronald van Genderen, fondsanalist bij Morningstar.

‘Veel fysieke trackers lenen de onderliggende aandelen uit aan andere partijen, zoals hedgefondsen. Wij doen dit bewust niet’, aldus Martijn Rozemuller, managing director en medeoprichter van Think ETF’s. In ruil voor het uitlenen ontvangen etf-aanbieders een vergoeding. Deze inkomsten uit securities lending worden vaak gebruikt om de operationele kosten van de tracker te dekken. Hierdoor kan de aanbieder u een lager kostenpercentage berekenen en/of het verschil tussen de prestaties van de etf en zijn index verkleinen of zelfs een hoger rendement dan de index halen. ‘Veel aanbieders gebruiken de opbrengsten echter om hun eigen winsten te vergroten, terwijl het risico bij de belegger ligt. Andere geven de opbrengsten volledig terug aan beleggers’, aldus Koen Hoogenhout, senior sales executive bij Vanguard. Een nadeel van uitlenen is echter het tegenpartijrisico, namelijk dat de lener van de effecten zijn verplichting om de effecten terug te geven niet kan nakomen. U zult vaak zelf moeten achterhalen of de door u gebruikte trackers van securities lending gebruikmaken. De beste bron van informatie is het jaarverslag van de etf, dat te vinden is op de website van de aanbieder. Ook kunt u via de website van Morningstar de nodige informatie verkrijgen

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in 'De Hypotheekadviseur', nr. 6, 2015 (uitgeverij Wolters Kluwer) auteur: R. Wernsen

Zijn indexproducten wel zo eenvoudig als adviseurs en beleggers denken?

Het heeft enige tijd geduurd maar ook Nederland heeft indexbeleggen ontdekt. In navolging van de Verenigde Staten neemt de populariteit van indexing ook in Europa toe en dus ook in ons land. Dit gaat ten koste van het beleggen in actieve beleggingsfondsen. Veel beleggers kiezen voor indexbeleggen vanwege de lage kosten en de eenvoud van de producten. In werkelijkheid zijn er verschillende soorten indexproducten van eenvoudig tot zeer complex. Ook qua kosten zijn er grote verschillen in de diverse indexproducten. U doet er goed aan om uw cliënten te informeren over de verschillende soorten van passieve producten en de vooren nadelen ervan.

Download de pdf en lees verder:
Download deel 1
Download deel 2 

Bericht van