fp_frontpage_header_016-1.jpg
Nieuws
 

Publicatie uit het financieel dagblad 13 februari 2016 (auteur: R. Wernsen) 

Als directeur-grootaandeelhouder kunt u momenteel tegen zeer aantrekkelijke rentetarieven lenen van uw bv. Of dit een slimme of domme beslissing is, hangt af van het bestedingsdoel van de lening.

Bent u eigenaar van een bv en hebt u geld nodig voor een nieuw huis, voor een nieuwe auto of om mee te beleggen, dan kunt u hiervoor geld lenen van uw vennootschap. Deze lening moet aan zakelijke voorwaarden voldoen en moet uiteindelijk worden terugbetaald. Er is sprake van zakelijk handelen als een onafhankelijke derde bereid is om aan u eenzelfde lening te verstrekken onder dezelfde voorwaarden. Om te beoordelen of u inderdaad een zakelijke lening bent overeengekomen, let de Belastingdienst op de schriftelijke vastlegging, op de afspraken over het terugbetalen en op de zekerheden. Verder moet een zakelijke rente afgesproken worden.

Extra rendement

Stel: de vennootschap beschikt over voldoende overtollige liquiditeiten om de financiering van een eigen woning op zich te nemen of om de lening bij de bank te herfinancieren. Op dit moment ontvangt de bv van de bank een gemiddelde rente op dit geld van om en nabij 0,5%. Voor een hypothecaire lening — uitgaande van een rentevaste periode van tien jaar — zal een bank gemiddeld 2,5% in rekening brengen. Het lijkt geen probleem om deze rente naar boven aan te passen binnen een marge van 25%. Door middel van een hypotheek van de vennootschap kan de bv op deze wijze een extra rendement behalen van 2,5% zonder dat er extra risico wordt gelopen.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit het financieel dagblad 23 januari 2016 (auteur: R. Wernsen) 

Vermogen Strategie

Het uitgangspunt van de core-satellitestrategie is dat een beleggingsportefeuille wordt opgedeeld in een kern en satellieten. De kern kunt u vergelijken met een planeet; de satellieten draaien daaromheen.In de praktijk beslaat de kern 70% tot 80% en de satellieten de resterende 20% tot 30% van de portefeuille. Pensioenfondsen en verzekeraars richten de kern van de portefeuille vaak in met een passief beleggingsinstrument, zoals een index tracker (etf). Dit instrument biedt tegen lage kosten een brede spreiding in een markt of index. Het doel is een rendementte leveren dat overeenkomt met dat van de markt (bèta).

De satellieten bestaan uit meer gespecialiseerde beleggingen waarvan de belegger verwacht dat zij een hoger rendement behalen dan de markt of index (alfa). Deze kan naar eigen inzicht worden ingevuld met actieve beleggingsfondsen.Bijvoorbeeld doorfondsen te selecteren die beleggen in specifieke regio’s, landen, stijlen of sectoren (zie kader 1).

Volgens Erik van de Weele, head of fund salesBenelux bij Henderson Global Investors, hanteren banken en vermogensbeheerders wereldwijd vaak juist de omgekeerde aanpak: een kern van actieve fondsbeheerders en daaromheen trackers om in te spelen op kortetermijntrends of macro-events.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie uit het financieel dagblad 7 februari 2015 (auteur: T. Loonen) 

Wat beoogt u met uw beleggingen?

Zorgvuldig wensen en mogelijkheden in kaart brengen is een cruciale eerste stap die wordt overgeslagen.

‘Vermogensbehoud' of ‘vermogensgroei’. Wellicht de meest genoteerde antwoorden die particuliere beleggers geven op de vraag wat hun beleggingsdoel is. Vaak is dit een antwoord dat door de adviseur min of meer is aangereikt. Over het echte antwoord heeft de belegger zelf eigenlijk ook niet nagedacht.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aangegeven dat het hoog tijd wordt dat de belegger over zijn beleggingsdoelstelling nadenkt. In een van zijn aanbevelingen aan de beleggingssector in 2011 vroeg de toezichthouder hier al aandacht voor. In het vorig jaar verschenen onderzoeksrapport naar de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening blijkt echter opnieuw dat veel beleggingsinstellingen onvoldoende doorvragen op de beleggingsdoelstelling(en).

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Graag wijs ik u op dit artikel in het Financieele Dagblad van zaterdag 23 februari, waar ik een bijdrage aan heb geleverd.

Cleo Scheerboom, FD.nl zaterdag 23 februari 2013

Toen Martine Brandt en haar man zich in 2005 verdiepten in de waarde van hun Generali-beleggingspolis was het schrikken. Van het ingelegde geld, zo’n € 8000, was nog maar iets meer dan de helft over. Duidelijk was dat het voorgespiegelde rendement aan het eind van de looptijd niet zou worden gehaald. Door gebrek aan kennis en tegenwerking van de maatschappij lieten ze het erbij zitten.Wel maakten ze de polis premievrij. Toen de omvang van de woekerpolisaffaire duidelijk werd, besefte Brandt dat de beleggingsverzekering een woekerpolis was. Door de hoge kosten bouwden ze geen vermogen op, maar teerden ze in op het opgebouwde vermogen. Toen de polis uiteindelijk werd stopgezet, resteerde nog maar € 3100.

Bericht van