fp_frontpage_header_016-1.jpg
Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 2 november 2017, door Ramon Wernsen

Nederlanders laten hun vermogen graag na aan hun kinderen en aan goede doelen. Maar waarom wachten tot de dood?

Staalmagnaat Andrew Carnegie en zakenman John D. Rockefeller wisten het in de vorige eeuwen al: schenken geeft voldoening. Microsoft- oprichter Bill Gates en belegger Warren Buffett laten ook openlijk zien hoeveel plezier het hun geeft om met hun vermogen anderen te helpen. Een verklaring voor dit plezier vinden experts in de behoeftenpiramide van Maslow. Het hoogste doel, boven aan de piramide, is zelfverwezenlijking, oftewel zingeving. In die fase wordt het geld gebruikt om het verschil te maken, door anderen te helpen, bijvoorbeeld door een gift aan uw (klein)kinderen of aan een goed doel.

Wie vermogen wil nalaten aan de kinderen, hoeft daar in principe niets voor te doen. Het geld komt via de nalatenschap van de ouders meestal vanzelf bij hen terecht. Wilt u uw geld aan een goed doel geven, dan kunt u dit in uw testament vastleggen. Maar waarom zou u wachten tot u er niet meer bent? Een belangrijk voordeel van schenken met de warme hand is dat u ziet hoe de ontvanger geniet van de gift, stelt Jelle van den Berg, docent fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. ‘Fiscaal gezien is bij leven schenken ook aantrekkelijk. Door over een lange periode te schenken kan belastingvoordeel worden behaald. Veel mensen schenken tot het bedrag van de vrijstelling. Fiscaal kan het handiger zijn een hoger bedrag te schenken. ...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 18 november 2017, door Ramon Wernsen

Beleggen in goud kan op meerdere manieren. Wat past bij u: een goudbaar die u aan kunt raken of een virtuele goudbelegging met een afstandelijke naam, zoals ‘cfd’?

Goud is een complexe belegging omdat er veel factoren zijn die een rol spelen in de waardeontwikkeling van deze grondstof. Naast vraag en aanbod speelt de dollarkoers een belangrijke rol — goud wordt net als olie verhandeld in dollars — en ook het algemene marktsentiment is van invloed op de koers van goud. ‘Je kunt het zien als een goedkope verzekering: in goede tijden is de kans groot dat de goudbelegging nauwelijks rendement oplevert, maar in onzekere tijden komt de belegging tot zijn recht’, aldus Roy van Santen, beleggingsspecialist bij Lynx. Door het aankopen van goudbaren of munten kunt u fysiek beleggen in goud. Goudbaren zijn in bijna elk denkbaar gewicht te verkrijgen. Zo zijn er al baren vanaf 1 gram. Bekende gouden munten zijn de Zuid-Afrikaanse Krugerrand en ons gouden tientje, ‘Wilhelmientje’ genaamd. ‘Het bezit van fysiek goud is een verzekering met een sterk opwaarts potentieel, gelet op de risico’s in het huidige mondiale bancaire en financiële systeem’, stelt Sander Boon, managing partner van

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 28 oktober 2017, door Ramon Wernsen

Na 180 jaar is vanaf 1 januari 2018 niet langer de algehele gemeenschap van goederen de wettelijke basis van ons huwelijksvermogensrecht.

Als u nu gaat trouwen kunt u kiezen uit trouwen in gemeenschap van goederen of trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Als u geen keuze maakt, trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn. Dit wordt boedelmenging genoemd. Schuldeisers kunnen zich dan op alle gezamenlijke bezittingen verhalen. Bij echtscheiding hebben u en uw partner recht op 50% van alle bezittingen en schulden. Uitgesloten van de gemeenschap zijn schenkingen en erfenissen die een van u onder een uitsluitingsclausule hebt verkregen en zogeheten verknochte goederen (bijvoorbeeld kleding). Deze behoren tot uw privévermogen. Wilt u het anders regelen, dan zult u voor het huwelijk naar de notaris moeten om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Trouwt u na 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden? Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet langer automatisch in de gezamenlijke boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen zijn van u, ook als er geen uitsluitingsclausule is opgenomen in een testament of bij een schenking. Kortom, bij de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen vanaf 1 januari 2018 is niet langer alles van u samen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend. Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van weet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk. ‘Dezelfde regels gelden ook voor diegenen die een geregistreerd partnerschap willen aangaan’, benadrukt kandidaat-notaris Ernst Loendersloot.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 7 oktober 2017, door Ramon Wernsen

Koopt u als directeur-grootaandeelhouder uw pensioen in eigen beheer af of wilt u het omzetten naar een oudedagsverplichting? Dan zal uw ex-partner hiermee schriftelijk moeten instemmen.

Door afkoop van pensioen in eigen beheer of omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) bestaat de kans dat uw (ex-)- partner financieel benadeeld wordt en hiervoor gecompenseerd wil worden. ‘Immers, het recht van uw (ex-)partner op een deel van uw ouderdomspensioen en/of partnerpensioen vervalt hiermee. Er zijn situaties denkbaar dat uw (ex-)partner bij scheiding helemaal geen rechten heeft. Bijvoorbeeld als bij huwelijkse voorwaarden is bepaald dat bij scheiding geen aanspraak op voorwaardelijk ouderdoms- en bijzonder nabestaandenpensioen bestaat’, stelt Hans Swagten, pensioenspecialist bij Akkermans en partners. Desondanks zal uw partner volgens de wet toch schriftelijk moeten instemmen. Om iedere discussie met de Belastingdienst en/of uw (ex-)- partner te voorkomen is het dan ook verstandig altijd schriftelijk toestemming te vragen. De kans bestaat dat uw (ex-)partner alleen wil instemmen bij voldoende compensatie. Dat kunt u op verschillende manieren regelen. In de eerste plaats kunt u door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering op uw leven het verlies van nabestaandenpensioen compenseren. Volgens Swagten is het hierbij aan te raden dat uw partner verzekeringnemer, premieverschuldigde en begunstigde is.

Hierdoor wordt erfbelasting voorkomen — uitgaande van huwelijkse voorwaarden. Ook is het mogelijk een vaststellingsovereenkomst te sluiten, waarin wordt bepaald wat de omvang is van het verlies van uw partner. Zo kan worden afgesproken dat uw partner bij echtscheiding een deel van de ODV krijgt. De vraag is of het juridisch mogelijk is dit via een vaststellingsovereenkomst te doen. ‘De meningen verschillen hierover. Aanpassing van de huwelijkse voorwaarden is, mits juist uitgevoerd, de veiligste route’, aldus Erik Hertgers, associé bij het Nederlands Pensioenbureau....

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van